Welcome to Help Centre

We would love to answer all your questions to improve your pawning experience

Top topics:  Renew my loan, Receive my loan, DragonPay Offline, Repay loan, Pay for renewal

How PawnHero works / Paano gumagana ang PawnHero?


What is PawnHero and how does it work? / Ano ang PawnHero at paano ito gamitin?

Loan terms / Mga tuntunin ng loan


The small print, interest rates, duration etc. / Mga detalye sa pagsangla, rate ng interes, kahabaan ng loan

Items we accept / Mga tinatanggap na kagamitan


PawnHero accepts much more / Mas maraming tinatanggap ang PawnHero

Item pickup / Pagkuha ng kagamitan


All about the pickup of your item / Tungkol sa pagkuha ng iyong kagamitan

How do I receive my money? / Paano ko matatanggap ang pera?


All about payout methods / Tungkol sa pagbabayad

Renewal / Pagpatuloy ng Loan


Need more time? / Kailangan pa ng oras?

Redemption / Pagtubos


Ready to pay your loan? / Handa nang bayaran ang loan?

Item return / Pagsauli ng kagamitan


All about when and how we return your item safely / Kailan at paano sinasauli ang kagamitan mo